Agroecologia, Agricultura urbana i Compostatge

L’agroecologia

Proposa:
Processos integrals de desenvolupament local sustentable, basats en l’aprofitament dels recursos locals i el tancament dels cicles ecològics.

Maneig de la biodiversitat com a principal recurs per a l’estabilitat i riquesa dels ecosistemes.

El coneixement tradicional camperol.

Els mercats locals i la recerca de la justícia social i la diversitat cultural.

L’agroecologia es planteja també el suport a tota la gent que vol tornar al camp i que conreà la terra.

L’agricultura urbana

Contribueix a la sobirania alimentaria al incrementar la quantitat d’aliments frescos disponibles per als consumidors urbans.

Disminueix el cost ambiental relacionat amb el transport d’aliments.

Recicla residus orgànics i reutilitza residus inorgànics.

Millora la dieta i els hàbits alimentaris, promovent el consum responsable.

Augmenta l’autoestima i l’autosuficiència familiar.

Enforteix la participació ciutadana i la integració de la comunitat.

Ens permet connectar amb els cicles naturals i amb els processos de producció d’aliments.

Ofereix oportunitats educatives i terapèutiques per a comunitats educatives i poblacions en risc.

El Compostatge a petita escala o domèstic

És una proposta per al tractament de la fracció orgànica dels residus generats a la llar o petites comunitats que per la seva simplicitat i tradició permet mantenir tancat el cicle de la matèria orgànica i poder aprofitar el compost obtingut com a subministrament de nutrients a les plantes.

El compostatge i Vermicompostaje domestico és de gran ajuda a la comunitat ja que redueix el cost del tractament dels residus i és una eina d’educació ambiental importantíssima.