Avís Legal

Nota Legal

En compliment amb el que estableix la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, t’informem que: L’accés a aquesta pàgina web és gratuït i no requereix prèvia subscripció o registre. L’ús de la mateixa està condicionat a la lectura i acceptació íntegra, expressa i sense reserves dels termes, condicions, comunicacions, advertències i altres avisos legals continguts en el present clausulat, vigents en el moment de l’accés, que preguem llegeixis amb atenció:


Dades del prestador del servei:

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, a continuació s’exposen les dades identificatives del prestador del servei:

Manuel Font Santamaría

NIF: 46313306T

C/ Polvorín 39 Bloq D 5º 3ª

07015 Palma de Mallorca

Illes Balears

Objecte:

El prestador, responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE), així com informar a tots els usuaris respecte a quines són les condicions d’ús del lloc web.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari i es compromet a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d’aplicació.

El prestador està obligat a prestar els serveis oferts en ecohortus.es, a garantir eficaçment el secret de les comunicacions que puguin existir amb l’usuari, a respondre a les reclamacions que eventualment poguessin plantejar.

El prestador es reserva el dret a modificar o eliminar de la Xarxa qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, així com serveis i continguts prestats, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web del prestador.

Responsabilitat:

El prestador s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web. La informació subministrada en aquest lloc és a títol informatiu i per tant el prestador no accepta cap responsabilitat sobre el seu contingut. Així mateix el prestador no garanteix que la informació en aquest lloc sigui fiable, completa o actual, tot i que farà tot el possible perquè sigui així.

El lloc web del prestador pot utilitzar cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc.Les galetes utilitzades al lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb l’única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari. En cap cas s’utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal.

Des del lloc web del client és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el prestador no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus llocs web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, es pot garantir el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, el prestador no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

Propietat intel.lectual i industrial:

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i / o gràfics són propietat del prestador o, si escau disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per a la qual foren destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel.lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, text i / o gràfics aliens al prestador i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar respecte a aquests. En tot cas, el prestador compta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.
Per a realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del següent correu electrònic:
mfont51@gmail.com

Drets i obligacions de l’usuari:

L’usuari es compromet en tot moment a facilitar informació veraç sobre les seves dades sol.licitades.

Protecció de les dades personals:

El prestador per tal de realitzar les seves activitats comercials i promocionals així com d’informar sobre els seus exclusius productes, en aquesta web demana dades de caràcter personal que seran objecte de tractament informatitzat i incorporats a la base de dades.

Així mateix, s’informa a l’usuari que totes les dades són tractades segons la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals 15/1999.

El prestador considera que quan l’usuari accepta enviar les seves dades personals a través del formulari de contacte o bé mitjançant correu electrònic, està donant expressament la seva autorització i consentiment per al tractament i incorporació d’aquestes dades als nostres fitxers automatitzats que corresponguin, si bé amb caràcter revocable i sense efectes retroactius.

Les dades que demanem són les adequades, pertinents i estrictament necessaris per a la finalitat que es recullen. El prestador es reserva el dret de decidir la incorporació o no de les dades personals de l’usuari als seus fitxers.

Les dades de l’usuari són tractats confidencialment i són utilitzats exclusivament de manera interna i per a les finalitats indicades. Per tant, no cedim ni comuniquem a cap tercer aquestes dades. Considerem que si l’usuari no cancel les seves dades personals expressament dels nostres fitxers, continua interessat a seguir incorporat als mateixos fins que el prestador ho consideri oportú i mentre sigui adequat a la finalitat per la qual es van obtenir.

L’informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel.lació i oposició de les teves dades de caràcter personal, enviant un correu electrònic a l’adreça mfont51@gmail.com o enviant una carta al domicili social del prestador del servei segons els termes establerts a la LOPD.

Legislació aplicable i jurisdicció competent:

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats que s’hi desenvolupades, s’aplicarà la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Palma de Mallorca (Espanya).