Serveis educatius

Cursos de:

 • Iniciació a l’hort urbà en Balcons y terrasses.
 • Compostatge y vermicompostatge
 • Horts escolars

Tallers demostratius de:

 • Sistemes de cultiu en taules d’hort
 • Sistemes de compostatge y vermicompostatge domèstic

Curs d’iniciació a l’hort urbà en Balcons i terrasses

Les taules de cultiu són un complement perfecte per iniciar-se a l’apassionant món de l’agricultura domestica en petita escala.

Dirigit a:

Qualsevol persona a titulo individual o com a representant d’entitats interessades en llançar endavant un hort en un jardí, terrassa o balcó de forma particular o a nivell comunitari.

Metodologia:

 • Exposició teòrica amb power point i material teòric de suport.
 • Demostració practica amb taula de cultiu domestico i amb el sistema d’horts verticals.
 • Precs i preguntes.

Programa:

 • Característiques de les taules de cultiu i dels recipients anomenats horts verticals.
 • Ubicació
 • Tipus de substrat (fibra de coco i vermicompost).
 • Tipus d’hortalisses y plantes.
 • Sembra i trasplantament.
 • Reg.
 • Manteniment i collita
 • Associacions i Rotacions.
 • Tractaments naturals fito-sanitaris

Durada:

2,30 hores

Cursos de compostatge y vermicompostatge

La correcta separació de la nostra fracció orgànica i l’aprofitament d’aquesta per mitjà de sistemes de compostatge domèstic és una activitat que ens permet disposar en qualsevol moment del adob necessari per al manteniment i millora dels substrats de les nostres plantes ornamentals i comestibles.

Dirigit a:

Qualsevol persona que tingui un jardí, terrassa o balcó o centres comunitaris que vulguin fomentar el compostatge domestico.

Metodologia:

 • Exposició teòrica amb imatges power point i material teòric de suport
 • Demostració practica amb contenidors i vermicompostadores
 • Precs i preguntes

Programa:

 • Mètode de Munt ràpid, per a restes vegetals i podes.
 • Compostatge i Vermicompostaje domèstic amb contenidor.
 • Aportaments-ompliments-manteniment-extracció i aplicació.
 • Lliurament de material teòric de suport.

Durada:

2 hores

Horts escolars:

Dirigit a:

Educadors, o persones interessades en l’educació ambiental i a qui tenen un interès en utilitzar un hort escolar comestible com un laboratori viu per a l’aprenentatge.

Metodologia:

 • Exposició teòrica amb imatges power point.
 • Demostració practica amb taula de cultiu domèstic i amb el sistema d’horts verticals.

Programa:

 • Introducció a l’agricultura sostenible
 • Història dels horts escolars.
 • L’hort com una eina didàctica.
 • Dinàmiques i activitats per a preescolar i primària.
 • Pràctica de germinació de llavors.
 • L’hort vertical com a mètode de cultiu per a les classes.

Durada:

2 hores